Olympus koppelt bedrijfswagens met openbaar vervoer

De mobiliteitsproblematiek treft in belangrijke mate het bedrijfsleven. De bedrijfswagen vormt bij veel werknemers een extra onderdeel van het loonpakket. Maar diezelfde bedrijfswagen staat vaak urenlang in de files of kan de stadscentra moeilijk bereiken...

Meer en meer (grote) ondernemingen werken aan cafetariaplannen waarbij de bedrijfswagen wordt aangevuld met openbaar en gedeeld vervoer. Ook de leasingsector is vragende partij om een mix van bedrijfswagen en onder meer openbaar vervoer aan te kunnen bieden. Op die manier kunnen zij (het personeel van) hun klanten écht helpen in hun reële mobiliteitsbehoeften.

Toch zijn er tal van operationele problemen bij het praktisch opzetten van een cafetariaplan of het beheren van een mobiliteitsbudget.

Mobibkaart steeds bij de handHet Olympus softwareplatform biedt voor veel van deze uitdagingen concrete en werkzame oplossingen. 

Naast een bedrijfswagen kan de leaseklant of werknemer ook gebruik maken van het openbaar vervoer, gedeeld vervoer, parkeerruimte, laadinfrastructuur (voor een elektrisch voertuig),...

En dit alles met de gebruiksvriendelijke mobiele app van Olympus gekoppeld met de Mobibkaart, de smartcard voor openbaar vervoer.

Rol Olympus

Olympus helpt u bij het opzetten van de partnerships naar keuze: openbaar vervoersmaatschappijen, aanbieders van gedeeld vervoer, laaddienstverleners, parkinguitbaters, enz.  

Het Olympus platform houdt vervolgens alle ritten van openbaar vervoer en gedeeld vervoer bij, registreert de laadbeurten en de parkeertijd en verwerkt dit tot één overzichtelijk rapport. Met dit rapport krijgt het leasebedrijf of de onderneming een perfect overzicht van het afgelopen verbruik en kan zij haar kosten onder controle houden. Van elke mobiliteitsaanbieder krijgt het (lease)bedrijf vervolgens een duidelijke factuur.

Voordelen voor bedrijf en bestuurder

(Lease)bedrijven kunnen duurzame mobiliteitspakketten lanceren, hun imago vergroenen en de CO2-reductie mee ondersteunen, dit alles binnen een competitief prijskader en met de administratieve eenvoud van het Olympus platform.

De eindgebruiker krijgt toegang tot flexibele mobiliteitsoplossingen en kan voortaan zélf bepalen, in functie van het tijdstip en de reden van zijn verplaatsing, hoe hij zich het efficiëntst verplaatst.

Meer weten over de mogelijkheden die Olympus kan bieden voor uw bedrijf? Contacteer ons!

 

Noot: Er is een wetsvoorstel in de maak rond het mobiliteitsbudget om andere vormen van vervoer dan de bedrijfswagen op dezelfde gunstige manier te behandelen qua fiscaliteit en RSZ. Dit voorstel is opgenomen in het federaal en Vlaams regeerakkoord.